Jak pracuji

Soukromá psychologická praxe Vnitřní Slunce – Pardubice


Na konzultaci je třeba se objednat předem telefonicky, případně můžete poslat sms zprávu či e-mail. V konzultačních hodinách telefon nezvedám, jakmile je to možné, ozvu se zpátky. Jistě najdeme společný termín.
Psychologické konzultace a psychoterapie probíhají v příjemném domácím prostředí, je zajištěna přísná anonymita a diskrétnost.
Nemám smlouvu se zdravotními pojišťovnami – tzn. výhody pro vás: nepotřebujete doporučení od lékaře, nejsou dlouhé čekací doby, nevedu o vás žádné oficiální záznamy.
Psychologické služby si klient hradí sám.
Hlavním obsahem společné práce je to, co klient „přináší“ jako svůj problém. V průběhu prvního sezení se ujasňují podmínky práce – terapeutický cíl – tj. co klient od spolupráce očekává, frekvence setkávání, apod. Cíl může být později po dohodě změněn či doplněn.Při své práci s klienty pracuji individuálně a terapii volím na míru člověku, vycházím z:

  Klasické psychoterapie:

  • Rogeriánská psychoterapie – Rogersovská psychoterapie je založená na meziosobním terapeutickém vztahu a dialogu klienta a terapeuta. Terapeut má roli průvodce, vytváří psychoterapeutický (léčivý) prostor, který podporuje osobnostní růst, sebeexploraci a umožňuje překonání klientových vnitřních rozporů, příp. odhaleni podvědomých motivací. V průběhu terapie dosahujeme konstruktivních změn v projevech či osobnosti klienta. Základní hypotézou Rogersova přístupu je, že každý člověk disponuje ve svém nitru potencemi sebeporozumění a proměny vlastního sebepojetí a postojů, že každému člověku je vrozená sebeaktualizační tendence, tj. neustálé směřování k pozitivnímu rozvoji.

  • Adleriánská choreografie terapeutického rozhovoru. Rozhovor jako “cesta ke změně”.


  Alternativní přístupy:

  • Cesta – The Journey, dle B. Bays je uzdravující a transformační metoda, která léčí emocionální a fyzické problémy na buněčné bázi. Jde o metodu účinkující na úrovni psycho-neuro-imunitního systému. Výzkumy z buněčné medicíny dokazují vliv potlačených vzpomínek nebo traumat zpravidla z dětství a dospívání, na buňky v našem těle. Pokud jsou takto buňky blokovány delší dobu, vzniká nemoc nebo nezdravé vzorce chování, které nás provází životem, aniž bychom si uvědomovali proč.

   Při Cestě je klient v relaxovaném stavu (nikoli hypnóze) doprovázen k zasuté vzpomínce, která často nevědomě stojí za jeho potížemi. Vzpomínku zpracujeme tak, aby již neškodila a provedeme transformaci myšlení a “přeprogramování” vzorců chování do budoucnosti.

  • Andělská terapie – dle Ph.D. Doreen Virtue

  • Astropsychologie – astropsychologický profil osobnosti – zvláště se zaměřením na:
   – potenciály, které je vhodné rozvíjet k dosažení spokojenosti a seberealizace
   – napěťové faktory jakožto zdroje problémů, psychických obtíží a konfliktů, které je třeba harmonizovat